موسسه حقوقي ديده بان افق عدالت
  • sir
DidehBanInstitute
افزودن محتوا ...

معرفی موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

  • توضیحات

    موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت به عنوان مشاور حقوقی بیش از 8 تشکل حرفه ای کشور باعنایت به تفاهم نامه شمارهDOE- IRB WA – S013-1391 افتخاردارد تا به عنوان مشاورحقوقی انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان آبهاي معدني و آشاميدني ايران نیز در خدمت انجمن واعضاء محترم آن باشد.