آزمایشگاه ویرومد
  • sir
LaboratoryVyrvmd

 .

درباره ویرومد

با عنایت به انجام آزمایشات فیزیکو شیمیایی و فلزات سنگین در کارخانجات بسته بندی آب و همچنین انجام آزمایشات مذکور در آزمایشگاههای مرجع با هدف مقایسه و تائید نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته در کارخانجات ، انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران در تاریخ 25/9/91  با هدف ایجاد سهولت در دسترسی به آزمایشگاه مرجع توسط اعضاء اقدام به عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه تخصصی ویرومد نمود که اعضاء انجمن میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی از انجمن از تخفیف 20 درصدی در استفاده از خدمات آن آزمایشگاه بهره مند گردند .
آزمایشگاه تخصصی ویرومد یکی از مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی دارویی آرایشی- بهداشتی، بسته بندی، آب و پساب می باشد که با استقرار الزامات استانداردISO/IEC-17025 به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، سازمان دامپزشکی و شرکت بازرسی SGS فعالیت می نماید.