معرفی انجمن
IntroductionForum

انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران با پیشنهاد جناب آقایان سید فرهاد بشارت ریاست هیئت مدیره شرکت آبهای معدنی دماوند و سید ناصر رئیسی رئیس هیئت مدیره شرکت پاک آب سبلان (واتا) در سال 1386 با استناد به بند ک ماده پنج قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و آئین نامه های اجرایی آن با نام ( انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی) به شماره 227 ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود که پس از مدتی از شروع فعالیت ، نام آن با هدف در بر گیری کلیه محصولات صنعت آب بسته بندی به نام فعلی تغییر یافت .

بطور کلی ماموریت اصلی و اهداف تاسیس انجمن را میتوان به اختصار چنین شرح داد:

 • دفاع از حقوق صنفی و درخواستهای مشروع اعضاء از طریق ایجاد ارتباط با سازمانها و مراجع دولتی و ارائه پیشنهادات لازم در راستا با تامین رضایت اعضاء.
 • تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضاء و بهبود كیفیت تولیدات وخدمات دركشور.
 • مشاركت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء .
 • همکاری در ایجاد ارتباط با بانكها و سازمانهای اعتباری كشور و همچنین سازمانهای مالی درقالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه دریافت تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء .
 • ایجاد بانك اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن ، از طریق ایجاد شبكه اطلاع رسانی و نشر كتب و مجلات و بروشورهای تخصصی .
 • تلاش در جهت گسترش فرهنگ مصرف آب بسته بندی از طریق همکاری با جراید ، سازمانهای مسئول ، مراکز علمی و دانشگاهی و..... .
 • كوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عندالزوم از طریق حكمیت مركز داوری اتاق ایران.
 • ایجاد ارتباط موثر میان فعالان حاضر در صنعت آب بسته بندی .
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیازمندیهای صنفی ، آموزشی ، گسترش و توسعه فعالیت اعضاء .
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی با سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو .
 • اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات كه وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به انجمن تفویض مینماید.
 • ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء .
 • تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید كه زمینه دستیابی به اهداف انجمن را فراهم میكند.
 • فراهم نمودن شرایط پیشرفت و ارتقاء علمی فعالان حاضر در صنعت آب بسته بندی از طریق تعامل و همکاری با مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه صنعت آب بسته بندی .
 • همکاری با سازمانها و نهادهای مرتبط با صنایع غذایی در قالب کمیته و کارگروههای تخصصی .
 • تشکیل کمیته فنی تخصصی انجمن و برگزاری جلسات ادواری و ارائه مقالات و مستندات مرتبط به آب بسته بندی با هدف بهبود کیفیت تولید و محصولات.

و نهایتا افزایش فرهنگ آب نوشی مردم ایران و تغییر آنان از مردمانی کم نوش به جامعه ای پرنوش در مصرف آب شرب .

چشم انداز انجمن :

1- افزایش سرانه مصرف آب بسته بندی در ایران به 30 لیتر تا سال 1406
2- ارتقاء کیفی محصولات صنعت بسته بندی ایران مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی